Home

REGULAMIN

Każdy Gość jest naszym najważniejszym Gościem…

Właściciele TOP ONE Apartments będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Regulamin określa prawa, odpowiedzialność oraz obowiązki stron oraz warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych zamieszczonych na stronie www.topnoclegiwarszawa.pl oraz www.apartments.warszawa.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. TOP ONE Apartments, w ramach usług hotelowych, wynajmuje samodzielne mieszkania zwane w części dalszej regulaminu apartament na krótkie i dłuższe terminy (doba, tydzień, miesiąc).
 2. Gość przybywający do TOP ONE Apartments zobowiązany jest do zameldowania się w TOP ONE Apartments zgodnie z przepisami ‑ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z późniejszymi zmianami.
 3. TOP ONE Apartments ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
 4. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, TOP ONE Apartments nie zwraca opłaty za pobyt.
 5. TOP ONE Apartments uwzględni życzenie przedłużenia pobytu lub udzieli pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości.
 6. TOP ONE Apartments świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do właścicieli, co w przyszłości umożliwi nam dostosowanie obiektu do oczekiwań gości.
 7. TOP ONE Apartments ma obowiązek zapewnić:

(a) warunki nieskrępowanego wypoczynku gościa,
(b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
(c) przyjazną atmosferę i uprzejmą obsługę,
(d) wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
(e) w miarę posiadanych możliwości inny apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w zajmowanym apartamencie usterki nie będą mogły być usunięte.

 1. Bielizna pościelowa i ręczniki służą na cały pobyt, nie są zmieniane codziennie. W przypadku zmiany podczas pobytu pobieramy opłatę w ustalonej wysokości.
 2. TOP ONE Apartments nie bierze odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 3. TOP ONE Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 4. Gość powinien zawiadomić TOP ONE Apartments o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Gość TOP ONE Apartments ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 6. Każdorazowo opuszczając wynajęte mieszkanie od TOP ONE Apartments gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi pokojowych oraz drzwi wejściowych, a klucz przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 7. Za zagubienie otrzymanego kompletu kluczy gość ponosi koszty w wysokości 300,00 zł.
 8. Gość TOP ONE Apartments nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. W TOP ONE Apartments oraz na terenie mu przyległym obowiązuje bezwzględne zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług TOP ONE Apartments mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych mieszkańców. TOP ONE Apartments może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. Przed opuszczeniem apartamentu lub położeniem się do snu gość powinien: zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub unieruchomić je w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichru lub innych zjawisk atmosferycznych; wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
 12. TOP ONE Apartments może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu TOP ONE Apartments lub na osobie gości, pracowników lub innych mieszkańców.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju nie będą odsyłane.
 14. Wypełnienie karty meldunkowej lub opłata za rezerwację wstępną,  jest jednoznaczna z zapoznaniem się z treścią i akceptacją regulaminu obowiązującego w TOP ONE Apartments.
 15. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (papierosów, cygar, cygaretek etc.
 16. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz urządzania imprez okolicznościowych, przyjęć etc.
  Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00
 17. Gość za złamanie (16)  powyższego punktu regulaminu ponosi odpowiedzialność cywilną jak i finansową. Grzywna wynosi 500 zł netto.
 18. Właściciel obiektu ma możliwość wystawienia rachunku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy Klient nie wypełnił lub podał błędną informację dotyczącą danych firmowych do wystawienia faktury, właściciel obiektu nie ma możliwości wystawienia lub zmiany faktury.
 19. Gość decydując się na pobyt w TOP ONE Apartments i dokonując rezerwacji telefonicznej lub e-mail wyraża zgodę na umieszczenie jego danych w bazie danych należącej do właścicieli obiektu. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa.
 20. W okresie trwania mistrzostw EURO 2012 (cały czerwiec 2012) TOP ONE Apartments jako zabezpieczenie przed zniszczeniem własności hotelu jak i części wspólnych budynku zastrzega sobie aby wszyscy goście korzystający z noclegu pozostawili w depozycie w TOP ONE Apartments kaucję lub zamiennie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 21. Depozyt pozostanie w TOP ONE Apartments do dnia wyjazdu gościa i zwrotu przez Niego kluczy.
 22. Zwrot depozytu przez TOP ONE Apartments nastąpi w dniu wyjazdu gościa, niestwierdzenia przez personel żadnych szkód i zwrócenia przez Gościa kluczy do apartamentu w którym przebywał.

REZERWACJA APARTAMENTU W TOP ONE Apartments

 1. Rezerwacja apartamentu wymaga:

(a)    dokonanie przedpłaty za pierwszą dobę lub przy rezerwacji na dłuższy termin (min. 5 dni) opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30 % wartości rezerwacji.

(b)    Opłata rezerwacyjna winna być uiszczona na podane na stronie  www.topnoclegiwarszawa.pl konto bankowe lub karta kredytową. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay (w przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową doliczamy opłatę administracyjną w wysokości 5 % wartości wpłacanej kwoty).

(c)    opłata rezerwacyjna winna być wpłacona w ciągu 24 godzin od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

(d)   po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej klient otrzyma pocztą elektroniczną informację potwierdzającą rezerwację oraz wszelkie dane kontaktowe do osoby, która jest odpowiedzialna za przekazanie kluczy.

 1. Pozostałą do uiszczenia opłatę za wynajem apartamentu Klient zobowiązany jest zapłacić osobie przekazującej klucze do apartamentu w dniu rozpoczęcia pobytu.
 2. Zameldowanie:  od 14.00
 3. Wymeldowanie: do 11.00

WARUNKI I ZASADY ANULOWANIA REZERWACJI W TOP ONE Apartments

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z rezerwacji apartamentu w TOP ONE Apartments
 2. W przypadku anulowania rezerwacji do 11 dni przed datą przyjazdu, TOP ONE Apartments nie obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji od 10 do 6 dni przed datą przyjazdu, TOP ONE Apartments obciąży Gościa opłatą za anulowanie rezerwacji wartości 1 doby rezerwowanego apartamentu.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w apartamencie, TOP ONE Apartments obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt:

(a) Gość zobowiązuje się do uregulowania całej płatności w ciągu 2 dni od momentu wystawienia faktury pro-forma przez TOP ONE Apartments, która zostanie wystawiona i przesłana pocztą elektroniczną oraz listownie.

DZIECI I DODATKOWE ŁÓŻKA

 1. Wszystkie dzieci do lat 6 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpią na obecnych łóżkach.
 2. Wszystkie dzieci do lat 2 – pobyt bezpłatny, na łóżeczkach niemowlęcych.
 3. Maksymalna ilość dodatkowych łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.
 4. Dodatkowe łóżka i łóżeczka niemowlęce są dostępne na życzenie i ich dostępność musi zostać potwierdzona przez TOP ONE Apartments.

ZWIERZĘTA

Zwierzęta są akceptowane na życzenie. Bez dodatkowych opłat. Gość TOP ONE Apartments ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy zwierzęcia.

AKCEPTOWANE KARTY KREDYTOWE

Visa, Euro/Mastercard TOP ONE Apartments zastrzega sobie prawo dokonania pre-autoryzacji karty kredytowej przed przyjazdem Gościa.

W przypadku płatności kartą kredytową pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 5%.

UMOWA NAJMU

Umowa zawarta pomiędzy TOP ONE Apartments a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Właściciel nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej danego obiektu, z wyjątkiem opłat za usługi dodatkowe wymienione na stronie www.topnoclegiwarszawa.pl, z których Klient według własnego życzenia skorzysta.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby TOP ONE Apartments